August 4, 2021

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa.Rezultate monitorizare

Bursa Generală a Locurilor de Muncă
Rezultate monitorizare

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa în parteneriat cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, au organizat în data de 20 aprilie 2018, Bursa Generală a Locurilor de Muncă.
Evenimentul s-a desfăşurat în Târgovişte începând cu ora 10.00 la Clubul Studenţilor.

La Bursa Generală a Locurilor de Muncă au fost prezenţi 62 de agenţi economici cu o ofertă de 754 de locuri de muncă vacante.

După centralizarea datelor, conform procedurii legale la o lună de la data desfăşurării evenimentului, rezultă că 144 de persoane s-au încadrat în muncă din totalul de 273 de persoane selectate.
Dintre locurile de muncă ocupate menţionăm :
– inginer mecanic ;
– inginer proiectant ;
– director economic ;
– economist ;
– agent asigurări ;
– agent vânzări ;
– funcționar administrativ ;
– montator subansamble ;
– confecționer articole textile ;
– lăcătuş mecanic ;
– şofer ;
– ospătar ;
– mașinist mașini terasamente ;
– galvanizator ;
– lucrător confecţii textile;
– rectificator ;
– electrician ;
– mecanic auto ;
– finisor construcții ;
– finisor laminate trefilate ;
– motostivuitorist ;
– zidar ;

– muncitor necalificat în metalurgie ;
– muncitor necalificat în confecții textile.

Director Executiv,
Constanţa Anghel

Intocmit,
Daniela Stanca – compartiment RUSCSCC

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*