July 31, 2021

Deputatul PSD, Claudia Gilia: “Modificarea Legii Cadastrului, un pas important pentru finalizarea înregistrării tuturor proprietăților!”

Problemele unui număr însemnat de români legate de proprietatea terenurilor vor fi rezolvate după intrarea în vigoare a unui nou act normativ, adoptat recent de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional. Este vorba despre votul dat Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2018, privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996.

Această iniţiativă legislativă conferă cadrul optim în vederea dinamizării înregistrărilor imobiliare în sistemul naţional integrat de cadastru şi carte funciară. Noua lege vizează finalizarea procesului de cadastrare în România, prin înscrierea sistematică gratuită a imobilelor şi terenurilor de pe teritoriul ţării.

Guvernul României şi-a stabilit o prioritate din realizarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, care trebuie finalizat până în anul 2023, conform obligaţiilor asumate prin programul de guvernare. În acest condiţii, aplicarea etapizată a prevederilor acestui Program constituie o necesitate absolută, având în vedere efectele benefice pe termen lung a finalizării proceselor legate de înregistrarea tuturor proprietăţilor românilor. Principalele efecte vor fi dezvoltarea agriculturii, prin crearea de noi afaceri şi locuri de muncă în domeniu, majorarea ratei de absorbţie a fondurilor europene, optimizarea investiţiilor din infrastructură, precum şi creşterea dezvoltării economice generale a ţării.

Noua lege prevede că până la data de 31 decembrie 2018 se va constitui şi va funcţiona, la nivelul fiecărei circumscripţii judecătoreşti, cel puţin un birou de cadastru şi publicitate imobiliară, în subordinea oficiilor teritoriale. De asemenea, sumele plătite pentru acţiunile de cadastru vor fi cuprinse între 60 şi maximum 132 de lei/imobil, în funcţie de gradul de dificultate al lucrării, şi vor fi finanţate de ANCPI. Prin acest act normativ se va diminua şi termenului de soluţionare a cererilor de rectificare pentru lucrările de înregistrare sistematică, de la 60 la 30 de zile. Nu în ultimul rând, noua lege introduce prevederea ca prima înregistrare de cadastru să se poată face în baza certificatului de moştenitor, indiferent de data deschiderii succesiunii.

Realizarea sistemului cadastral al României va putea fi accelerată de importantele sume alocate de Uniunea Europeană pentru derularea politicilor agricole comune. Autorităţile statului îşi propun impulsionarea înregistrării imobilelor şi terenurilor aflate îndeosebi în zonele în care au loc proiecte de investiţii, în infrastructură, energie, transport, astfel încât exproprierile să survină rapid şi fără blocaje birocratice.

Deputat PSD Dâmboviţa,

CLAUDIA GILIA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*