September 23, 2021

Alarmant! 107 unități de învățământ din Dâmbovița NU au autorizație de securitate la incendiu

În județul Dâmbovița funcționează 530 de unități de învățământ preuniversitar în 596 de clădiri. Din acestea, 63 de clădiri dețin autorizație de securitate la incendiu, 430 de clădiri nu fac obiectul autorizării, iar 103 clădiri nu au autorizație de securitate la incendiu. În cele 103 clădiri care nu dețin autorizație de securitate la incendiu funcționează 107 unități de învățământ.

În perioada 01.01.-31.07.2018 au fost depuse 73 de cereri pentru emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu, din care au fost respinse 13 cereri pentru avize de securitate la incendiu și 11 cereri pentru autorizații de securitate la incendiu. Au fost emise 13 avize și o autorizație de securitate la incendiu.

În aceeași perioadă de referință, cadrele de specialitate din cadrul Inspecției de prevenire au executat controale de prevenire la 33 de unități de învățământ, indiferent dacă acestea dețin sau nu autorizație de securitate la incendiu.

Pe timpul controalelor au fost identificate 50 de deficiențe și au fost aplicate 35 de sancțiuni contravenționale, conform legislației în vigoare privind apărarea înpotriva incendiilor.

De asemenea, pe timpul controalelor au fost desfășurate 14 activități de informare preventivă (instruiri și lecții deschise) pentru cunoașterea pericolelor și prezentarea regulilor de comportare din unitățile de învățământ. Pe timpul acestor activități s-au desfășurat 4 exerciții de evacuare în cazul producerii unui incendiu sau cutremur, la care au participat 522 de cadre didactice, personal auxiliar și elevi.

Personalul operativ din cadrul subunităților de intervenție din teritoriu a desfășurat activități de recunoaștere în teren pentru cunoașterea locațiilor unităților de învățământ, a regulilor de acțiune stabilite în cadrul acestora pentru intervenție și evacuare în cazul manifestării unei situații de urgență.

Precizăm că, în perioada 01.09-31.10.2018, vor fi planificate și se vor executa controale de prevenire la unitățile de învățământ din județ care își desfășoară activitatea în construcții care au fost puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu și care nu au întreprins niciun demers pentru obținerea respectivului act administrativ.

Pentru siguranţa copiilor şi elevilor, pe timpul cât se află la cursuri, trebuie evitată producerea unor evenimente, dintre care cele mai grave ar fi incendiile.

Producerea unui incendiu într-o unitate de învăţământ poate avea consecinţe deosebit de grave, prin pierderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale deosebite.

Pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente care ar putea pune în pericol siguranța utilizatorilor din unitățile de învățământ, Inspecţia de Prevenire din cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa reaminteşte câteva reguli şi măsuri minimale de apărare împotriva incendiilor pentru unităţile de învăţământ, premergător desfăşurării anului şcolar:

Verificarea instalaţiilor electrice, de încălzire şi a instalaţiilor de protecţie împotriva descărcărilor electrice atmosferice de către personal autorizat, eliminându-se defecţiunile constatate;
Lucrările de termoprotecţie/ignifugare a elementelor combustibile din structura construcţiilor se vor executa cu personal atestat;
Protecția golurilor din elementele de construcţie cu rol de compartimentare (pereţi, tavane) cu materiale rezistente la foc cel puţin 15 minute;
Verificarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor de către personal autorizat;
Asigurarea necesarului de stingătoare conform prevederilor normelor în vigoare;
Asigurarea evacuării rapide şi sigure a persoanelor şi bunurilor din clădire – întocmirea și afișarea planurilor de evacuare în caz de incendiu. Acestea se întocmesc :
pe nivel, dacă se afla simultan mai mult de 30 de persoane;
pe încăperi, dacă în ele se afla cel puţin 50 de persoane;
pentru încăperile destinate cazarii, indiferent de numărul de locuri.
Planurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel, pe căile de acces şi în locurile vizibile, astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperi destinate cazării, pe partea interioară a uşilor;
Stabilirea unui sistem de anunţare-alarmare în caz de incendiu, precum și a măsurilor de informare și cunoaștere a acestuia de către elevi, personalul didactic și didactic auxiliar;
Clasele în care sunt elevi cu handicap locomotor şi clasele I trebuie amplasate, pe cât posibil la parter. Dacă acest lucru nu este realizabil, se vor alege, pentru aceste categorii de elevi, clasele la care calea de evacuare până în exterior este cea mai scurtă;
Înainte de sezonul rece se vor verifica, cu personal autorizat, mijloacele de încălzire locală (sobele cu/fară acumulare de căldură şi coşurile pentru evacuarea fumului), eliminându-se eventualele defecţiuni şi asigurându-se buna funcţionare a acestora.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*