September 23, 2019

3,49 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dâmbovița în luna aprilie 2019

La sfârșitul lunii aprilie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița erau înregistrați 6679 șomeri (din care 3170 femei), rata șomajului fiind de 3,49 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,68 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,19 pp.
Din totalul de 6679 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 826 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 5853 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1072 șomeri provin din mediul urban și 5607 sunt din mediul rural.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dâmbovița (30,2 %), urmat de cei cu studii primare și fără studii ( 29,3 % ). 24,8 % dintre șomerii înregistrați au absolvit liceul sau școala postliceală. Șomerii cu nivel de pregătire profesională reprezintă 12,5 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 3,2 %. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2971 persoane foarte greu ocupabile, 2730 greu ocupabile, 582 mediu ocupabile, iar 396 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Dâmbovița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Dâmbovița, la adresa www.dambovita.anofm.ro.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*