July 14, 2020

10 parteneriate cu UAT-uri şi întâlniri de lucru în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, pentru promovarea politicii publice alternative elaborată în cadrul proiectului„Împreună spunem Stop abandonului școlar”,implementat de Crucea Roşie Dâmboviţa

Crucea Roșie Dâmbovița are în plin proces de implementare proiectul „Împreună spunem Stop abandonului școlar”, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectiv specific: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectul constă în consolidarea capacității Societății Naționale de Cruce Roșie Filiala Dâmbovița de a formula și promova o alternativă cu impact național, la politica publică inițiată de Guvern în domeniul prevenirii părăsirii timpurii a școlii și în concordanță cu Strategia de Consolidare a Administrației Publice.

Elaborarea politicii publice alternative are la bază crearea unui instrument independent de analiză/evaluare a politicii actuale precum și o participare activă a tuturor instituțiilor responsabile și a societății civile în vederea elaborării măsurilor și acțiunilor necesare în elaborarea politicii alternative. Politica alternativă se constituie într-un Program social de sprijin al comunităților în domeniul reducerii părăsirii timpurii a școlii. Realizarea programului social (o politică alternativă la Strategia Națională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii) are la bază o abordare integrată, pe de o parte din perspectiva cadrelor didactice implicate în procesul de integrare socială precum și din perspectiva comunității, în vederea înscrierii copiilor la școală și susținerea participării acestora la programul școlar.

Luni, 21 octombrie 2019, Crucea Roșie Dâmbovița a demarat subactivitatea din cadrul proiectului „Împreună spunem Stop abandonului școlar” ce urmăreşte realizarea a 10 parteneriate cu UAT-uri şi întâlniri de lucru în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, pentru promovarea politicii publice alternative elaborată în cadrul proiectului ce constituie un Program social de sprijin al comunităților în domeniul reducerii părăsirii timpurii a școlii. Cele 10 parteneriate cu UAT-uri şi întâlniri de lucru vizează şase comune dâmboviţene: Dărmăneşti, Dragomireşti, Măneşti,Cojasca,Potlogi, Moroeni şi alte patru comune din Vâlcea- Prundeni,Galaţi-Şendreni,Teleorman – Dragalina şi Ialomiţa- Sudiţi.

Prima întâlnire de lucru a avut loc în comuna dâmboviţeană Dărmăneşti. Au participat toţi reprezentanţi comunităţii: primarul comunei Dărmăneşti, Mihalache Valentin, viceprimarul Boulescu Ion Gheorghe,preoţii din localitate,poliţistul,cadre didactice de la Şcoala Dărmăneşti şi Şcoala Mărginenii de Sus, asistenţii sociali din cadrul primăriei,părinţi şi elevi din familii nevoiaşe. Evenimentul a fost deschis de către managerul de proiect, jr. Raul Pavelescu, directorul Crucii Roşii Dâmboviţa după care discuţiile au fost moderate de către expertul de egalitate de şanse, Eugen Florea, prezenţi fiind şi facilitatorii pregătiţi tot în cadrul proiectului „Împreună spunem Stop abandonului școlar”.

Au fost promovate valorile incluziunii sociale: importanţa educaţiei, depăşirea prejudecăţilor ,toleranţa socială, religioasă sau etnică,responsabilitatea civică,egalitatea de şanse,implicarea social şi alte activităţi care contribuie la întărirea rolului şcolii în comunitate. La final, jr. Raul Pavelescu, directorul Crucii Roşii Dâmboviţa , le-a oferit celor mici şi câte un dar, un ghiozdan cu rechizite şcolare .

Educația constituie principalul suport pentru crearea unei societăți dezvoltate și a unei economii durabile. Accesul la educație reprezintă un indicator important al gradului de eficiență al sistemului politic, fiind modul în care actorii instituționali asigură condițiile optime dobândirii cunoștințelor și abilităților necesare integrării ulterioare pe piața muncii. Astfel, școala este principalul pilon de formare a indivizilor în vederea creșterii standardului de viață, integrării în societate, diminuării numărului persoanelor aflate în situații de risc (sărăcie, discriminare, excluziune socială etc.).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*