April 12, 2021

34.000 de apeluri la 112! Evaluarea activității Inspectoratului Județean de Poliție Dâmbovița în anul 2019

Activitatea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, în anul 2019, a avut ca scop promovarea unui sistem integrat de ordine şi siguranţă publică, proactiv, orientat către nevoile de securitate şi în serviciul cetăţenilor, de cooperare cu celelalte autorităţi interne, precum şi de a gestiona situaţiile în cadrul crizelor de ordine publică şi a funcţiilor de sprijin în situaţii de urgenţă.

La data de 01.01.2019, statul de organizare al Inspectoratului era încadrat în proporţie de 88,5%.

În cursul anului trecut, până la 31.12.2019, procentul de încadrare a scăzut doar cu 0,15%, încadrările efectuate reușind să compenseze numărul personalului care și-a încetat raporturile de muncă prin pensionare, promovarea examenelor în magistratură, sau a mişcărilor de personal de la un inspectorat la altul.

Prin analizele efectuate pe baza situaţiilor financiare, ţinând seama de bugetul aprobat, am iniţiat măsuri ferme de utilizare judicioasă şi integrală a fondurilor bugetare deschise în valoare totală de 90.722.860 lei, care au fost utilizate în proporţie de 99,99%.

În ceea ce privește administrarea patrimoniului imobiliar, au fost efectuate lucrări atât în regie proprie cât și în antrepriză, în contextul încadrării în bugetul alocat la capitolele respective, astfel că, în perioada supusă analizei, s-au executat reparații

curente și amenajări interioare la reședința Inspectoratului, la Centrul de Reținere și Arest Preventiv Dâmbovița și Serviciul Criminalistic, la dispeceratul și garajul unității, la sediul Poliţiei Municipiului Târgovişte, Polițiilor Orășenești Titu și Pucioasa, precum și la nivelul mai multor posturi de poliție.

Referitor la activitățile desfășurate pentru deservirea comunității, au fost primite 33.983 de apeluri preluate prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, din care numai în cazul a 9.914 apeluri s-a impus intervenţia lucrătorilor de poliţie (29,21% din total), celelalte fiind îndrumări şi reveniri.

Aplicând principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, timpul de reacție a fost între 1-10 minute la 9.577 (96,56%), 10-20 de minute la 271 (2,73%) și peste 20 de minute la 66 (0,66%).

Ca urmare a deplasării poliţiştilor la intervenţie, s-au aplicat 3.811 sancţiuni contravenţionale, din care 3.076 conform Legii nr. 61/1991 republicată, 644 conform O.U.G. nr. 34/2008 şi 91 conform altor acte normative, valoarea totală a amenzilor fiind de 1.428.345 lei.

Totodată, prin S.N.U.A.U. 112, au fost sesizate 4.593 de infracțiuni, din care 1.936 au fost loviri sau alte violențe, 747 furturi și 269 conflicte şi agresiuni fizice.

În cursul anului 2019, la ghişeele organizate la nivelul I.P.J. Dâmbovița, inclusiv la sediile Polițiilor Municipiului Moreni, Orașului Găeşti, Pucioasa şi Răcari, au fost rezolvate 37.442 de cereri pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar, cereri primite direct la ghişeu, pentru persoanele fizice şi 543 cereri pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar pentru persoanele juridice. Timpul de aşteptare a cetăţeanului la ghişeu pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar este, în medie, de 3-4 minute.

De asemenea, au fost eliberate 3.915 adeverinţe conform Legii nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

Activitățile de prevenire a criminalității au avut la bază priorităţile naţionale în domeniul prevenirii criminalităţii pentru anul 2019, fiind elaborate şi puse în aplicare 3 programe de prevenire la nivel naţional, în cadrul cărora au fost implementate 5 proiecte și campanii, fiind organizate peste 420 de întâlniri cu grupurile țintă.

În anul 2019, infracţiunile sesizate înregistrează un trend descendent faţă de anul 2018, fiind înregistrată o scădere de 295 astfel de fapte, ceea ce reprezintă -2,1%.

Infracţiunile de natură economico-financiară sesizate reprezintă 5,92% din totalul infracţiunilor sesizate, acestea înregistrând o scădere de 11,8% (-109).

În ceea ce priveşte infracţiunile judiciare sesizate, se înregistrează o scădere de 0,35% (-40), ponderea acestui gen de fapte din totalul infracţiunilor sesizate fiind de 80,78%.

Infracţiunile de altă natură sesizate reprezintă 13,28% din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul Inspectoratului şi înregistrează o scădere cu 7,99% (-146 infracţiuni).

Din totalul de 13.741 de infracțiuni, 1.154 au fost descoperite în flagrant, față de 1.471 în anul 2018 (-21,54%, – 317).

Ponderea infracțiunilor contra persoanei este dată de faptele de loviri sau alte violențe care reprezintă 55,75% din totalul de 6.505 de fapte sesizate, fiind în scădere cu 105 fapte față de anul 2018.

În perioada supusă analizei, infracţionalitatea contra patrimoniului a înregistrat un trend descendent, fiind sesizate 4.770 de infracţiuni contra patrimoniului (+66 faţă de anul 2018), din care furturi 2.713 (+147).

Referitor la criminalitatea stradală, din totalul celor 11.099 fapte judiciare sesizate, 333 au fost stradale (+33,63%, +112 fapte), din acestea 223 fiind în mediul urban şi 110 în mediul rural.

Ponderea infracţiunilor stradale este dată de furturi, care reprezintă 88,58% din total, fiind înregistrate 295 astfel de fapte, cu 105 mai multe faţă de anul 2018 (+55,26%).

De evidențiat faptul că, în anul 2019, nu au fost înregistrate infracțiuni stradale de omor sau tentative de omor. Au fost înregistrate 4 infracțiuni stradale de tulburare a ordinii și liniștii publice, cu 3 mai puține comparativ cu anul 2018.

În anul 2019, în mediul rural, au fost sesizate 7.338 de infracţiuni, ceea ce reprezintă 53,37% din totalul infracționalității sesizate la nivelul județului Dâmbovița, din care 231 au fost de natură economică (+5,47%), 6.498 de natură judiciară (-1,23%) şi 609 infracţiuni de altă natură (-2,24%).

Ponderea infracționalității din mediul rural este reprezentată de infracțiunile judiciare, care reprezintă 88,55%, în timp ce infracțiunile de natură economico-financiară reprezintă numai 3,14%, iar cele de altă natură 8,31%.

În anul 2019, infracțiunile de tâlhărie sesizate în mediul rural înregistrează un trend descendent față de anul 2018, fiind înregistrate 7 astfel de fapte.

În perioada analizată, pe drumurile publice din judeţul Dâmboviţa, s-au produs 142 de accidente rutiere grave soldate cu decesul a 44 de persoane, rănirea gravă a 115 persoane și rănirea ușoară a 56 de persoane. Totodată, s-au produs 595 de accidente rutiere uşoare soldate cu vătămarea corporală uşoară a 751 de persoane.

Numărul accidentelor grave înregistrează o creștere de 3.64%, numărul persoanelor decedate a crescut cu 10%, iar numărul persoanelor rănite grav înregistrează o creștere de 5.50%.

În cazul accidentelor rutiere ușoare se înregistrează o creștere de 3.11% față de aceeași perioada a anului 2018, iar numărul persoanelor rănite ușor cunoaște un trend crescător, de 3.01%.

Principalele cauze generatoare de accidente de circulație cu victime în judeţul Dâmboviţa, în anul 2019, au fost: neacordarea priorităţii de trecere, abaterile comise de către bicicliști, utilizarea neregulamentară a drumului public de către pietoni și nerespectarea regimului legal de viteză.

De asemenea, pe parcursul anului trecut, au fost organizate 1.148 de acţiuni preventive și aplicate 113.050 de sancţiuni contravenţionale, din care: 34.411 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 19.310 pentru neutilizarea centurii de siguranţă, 9.335 pentru abaterile comise de conducătorii de motociclete/mopede şi biciclişti, 7.691 pentru indisciplina pietonală și 1.596 pentru folosirea neregulamentară a telefonului mobil în timpul șofatului.

Anul trecut, polițiștii din Dâmbovița au emis 183 de ordine de protecție provizorii, din care 96 în mediul rural.

Activitatea desfășurată de polițiștii de proximitate, în cursul anului trecut , s-a concretizat în organizarea 615 de acțiuni în mijlocul comunității (dintre care 52 cu administrația publică locală, 388 în unitățile de învățământ, 27 în mediile de afaceri, 126 cu asociațiile de proprietari și 22 cu alte instituții și 74 activităţi pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale îndreptate împotriva persoanelor vârstnice şi a celor ce locuiesc izolat.

În cadrul acestora, au fost consiliate 2.233 de persoane și au fost aplanate 464 de stări conflictuale (385 intrafamiliale, 41 interfamiliale şi 38 de altă natură.)

De asemenea, polițiștii de proximitate au constatat în flagrant 9 infracțiuni,au desfășurat activități de cercetare penală în 1703 dosare penale și au soluționat 906 dosare penale, din care 14 cu trimitere în judecată și 891 cu propunere de clasare.

Acțiunile din domeniul siguranței în unitățile de învățământ s-au desfășurat în baza unui plan teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță al elevilor și al cadrelor didactice și pentru prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, în colaborare cu instituțiile partenere.

În anul școlar 2018-2019, au fost sesizate 61 de infracțiuni, din care 60 au fost comise în incinta unităților de învățământ și una în zona adiacentă. Din totalul acestora, 38 au fost în mediul urban și 23 în rural.

Polițiștii au organizat 2.138 de activităţi preventive și au aplicat 624 de sancțiuni contravenționale, din care 156 conform Legii nr. 61/1991 rep., 379 potrivit prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 rep. și 89 la alte acte normative.

Pentru anul școlar 2019-2020, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, a fost întocmit un alt planul teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță al elevilor și personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, în parteneriat cu Instituția Prefectului Dâmbovița, Consiliul Județean Dâmbovița, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean Dâmbovița.

În anul școlar 2019-2020, au fost sesizate 47 infracțiuni comise în unitățile de învățământ preuniversitar, din care 1 a fost comisă în zona adiacentă.

În această perioadă, polițiștii au desfãşurat 403 activități preventive, din care: 110 participări la şedinţele cu cadrele didactice sau cu părinţii, 217 activităţi specifice desfăşurate în cadrul orelor de curs, 92 acţiuni pentru respectarea regulilor de circulaţie rutieră, 62 acţiuni pentru combaterea absenteismului şcolar și 32 alte acțiuni.

Au fost aplicate și 172 de sancțiuni contravenționale, din care : 64 conform Legii nr. 61/1991 republicată, 93 conform O.U.G. nr. 195/2006 republicată și 15 la alte acte normative.

În cadrul activităților pentru combaterea infracționalității la regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase,au fost constatate 99 de infracțiuni și indisponibilizate în vederea confiscării 1.649 de kilograme de materiale explozive, 203 kilograme și 86 de litri de produse de protecție a plantelor, 70 de arme și 424 de cartușe de diferite calibre.

În domeniul investigării criminalității economico-financiare, au fost sesizate 815 infracțiuni și au fost dispuse măsuri preventive față de 12 inculpați în dosare proprii. Au fost întocmite 35 de rechizitorii, iar prin măsuri asiguratorii a fost recuperat un prejudiciu în valoare de 7.301.000lei.

Efectivele Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, împreună cu reprezentanţi ai celorlalte instituţii cu atribuţii pe linie de silvicultură, au acţionat pe linia prevenirii şi combaterii delictelor silvice.

În acest domeniu, au fost sesizate 157 de infracţiuni (-48), din care 14 în urban, au fost organizate 337 de acțiuni și 430 de controale, iar în urma neregulilor descoperite, polițiștii au aplicat 523 de sancțiuni contravenționale.

De asemenea, a fost reţinută în vederea confiscării, atât faptic, cât și contravaloric cantitatea de 426,5 m³ de lemn rotund/foc și 25,3 m³ de cherestea din rășinoase.

La nivelul judeţului Dâmboviţa, au fost sesizate 5 infracţiuni de braconaj piscicol, conform O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.

Totodată, pentru neregulile din acest sector, au fost aplicate 72 de sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, în valoare totală de 3.000 de lei.

De asemenea, au fost confiscate peste 181 de kilograme de peşte din diferite specii.

Referitor la activitatea pe linia supravegherii persoanelor faţă de care au fost dispuse măsuri preventive au fost înregistrate și implementate 243 de astfel de măsuri dintre care 197 de control judiciar și 46 de arest la domiciliu.

Ca urmare a încălcării obligațiilor și măsurilor stabilite de organele judiciare, au fost înaintate 61 de sesizări motivate, pentru toate persoanele fiind schimbate măsurile inițiale.

Activitățile polițiștilor criminaliști s-au materializat în 3.327 de cercetări la fața locului, 146 de testări la poligraf și în întocmirea a 358 de expertize și constatări tehnico-științifice. Activitatea de identificare s-a situat la un nivel foarte bun, reușindu-se identificarea a 443 de persoane bănuite de infracțiuni (+94).

Luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dâmbovița s-au deplasat la 596 de intervenții (+115), iar prin activitățile specifice derulate au contribuit la depistarea şi prinderea a 166 de persoane suspecte de săvârşirea unor infracţiuni.

În cursul anului 2019, 4 poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa au participat la misiuni operative de cooperare poliţienească internaţională în Franţa și Cehia, ocazie cu care au asigurat suport operativ și au efectuat patrulări în vederea combaterii micii criminalităţi generate de cetăţenii români.

Pentru anul 2020, la nivelul Poliţiei Române au fost stabilite următoarele priorităţi de acţiune, care vor sta la baza tuturor activităţilor ce se vor desfăşura de către structurile Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, după cum urmează:

-Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi siguranţa rutieră;

-Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii;

-Prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii, în special a criminalităţii economico-financiare şi corupţiei;

-Dezvoltarea capacităţii administrative şi operaţionale a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, respectiv asigurarea resurselor financiare, materiale şi umane.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*