April 12, 2021

Asociația GAL Târgoviștea Egalității de Șanse! Lansarea primelor apeluri de fișe de proiect

Asociația GAL Târgoviștea Egalității de Șanse anunță lansarea primelor apeluri de fișe de proiect!

Urmare a avizării Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de fișe de proiect lansate de GAL „Târgoviștea Egalității de Șanse” în cadrul SDL, etapa a III-a a mecanismului DRLC, document ce se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1, pentru intervențiile aferente SDL GAL „Târgoviștea Egalității de Șanse”, se lansează următoarele apeluri :

Apelul nr. 1 – Investiții în crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane, respectiv străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, zone pietonale etc.
Măsura Tip intervenție Alocare financiară
maximă

Euro

M1: Modernizarea infrastructurii rutiere și pietonale Reabilitare strazi si alei pietonale nemodernizate 210.000
M2: Dezvoltarea si modernizarea spatiilor publice urbane degradate Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii;
Creare/modernizare spații verzi.

50.000
Apelul nr. 2 – Investiții în infrastructura de locuire: construirea de locuințe sociale
Măsura Tip intervenție Alocare financiară maximă
Euro

M3: Dezvoltarea infrastructurii de locuinte sociale Construire locuințe sociale 1.000.000
Măsura Tip intervenție Alocare financiară
maximă

Euro

M6: Dezvoltarea capacității unităților de învățământ antepreșcolar și preșcolar pentru dezvoltarea și diversificarea serviciilor oferite Construire/ reabilitare/ modernizare unități de învățământ de tipul creșe și grădinițe 2.500.000
Apelul nr. 3 – investiții în infrastructura de educație: construire /reabilitare / modernizare / extinderea / dotarea unităților de învățământ preuniversitar de tipul creșe si grădinițe
In acest sens, incepand cu 04.02.2020, pe site-ul www.galtargoviste.ro, in cadrul sectiunii SESIUNI DE FINANATARE/POR, veti regasi apelurile mai sus amintite, precum si Ghidul Solicitantului impreuna cu anexele aferente acestuia.

Termenul limita de depunere a fiselor de proiect este 19.03.2020, orele 16:00.

Informații suplimentare se pot obține la adresele de email contact@galtargoviste.ro / proiectdlrc@yahoo.com, respectiv la numărul de telefon 0374.968.178.

Compartimentul tehnic al GAL asigură informațiile publice necesare pentru completarea fișelor de proiect privind aspectele de conformitate și eligibilitate pe care aceştia trebuie să le îndeplinească.

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultaţi periodic pagina de internet www.galtargoviste.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări / clarificări.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*