February 25, 2021

Venus – Impreună pentru o viață în siguranța! Proiect DGASPC pentru operationalizarea serviciilor sociale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmbovița implementează, din data de 04.03.2019, în calitate de partener local al Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, proiectul „VENUS – împreună pentru o viaţă în siguranţă!” 465/4/4/128038.

Proiectul, cu o valoare totală de 51 080 375,72 lei, având o perioadă de implementare de 48 de luni, este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea şi dezvoltarea măsurilor şi serviciilor sociale în scopul prevenirii şi combaterii violenţei domestice la nivel naţional prin crearea şi dezvoltarea unei reţele inovative integrate de locuinţe protejate, grupuri de suport şi consiliere vocaţională în scopul implementării unui program naţional de protecţie a victimelor violenţei domestice şi derularea unor campanii privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice.

În acord cu activitățile derulate în cadrul proiectului, la nivelul judeţului Dâmbovița, a fost înfiinţată Locuinţa protejată pentru victimele violenței domestice „Venus”, precum și servicii integrate complementare grup de suport și cabinet de consiliere vocațională pentru victimele violenţei domestice. Aceste servicii sunt operaționale începând cu data de 04 martie 2020 și contribuie la susţinerea, dezvoltarea şi consolidarea serviciilor sociale destinate victimelor violenţei domestice.

În cadrul „Locuinţei protejate”, cu o capacitate de 6 locuri, victimele violenţei domestice beneficiază de găzduire o perioadă de până la 12 luni. Serviciile sociale furnizate sunt în funcţie de complexitatea cazului şi nevoile victimei și constau în consiliere psihologică, consiliere juridică, asistenţă socială, consiliere vocaţională, orientare şi formare profesională, ocuparea forţei de muncă şi reintegrare socială, asistenţă medicală.

Pentru persoanele victime ale violenței domestice pentru care nu este necesară cazarea într-o locuință protejată (fiind identificate alte soluții locative), sunt oferite servicii specializate în cadrul grupului de suport și cabinetului de consiliere vocațională, în vederea depășirii situației de risc și vulnerabilitate

Cabinetul de consiliere vocaţională şi grupul de suport vor furniza servicii atât pentru persoanele găzduite în locuinţa protejată, cât şi pentru alte victime din comunitate.

Grupul de suport va avea ședințe săptămânale cu aproximativ 10 victime/ședință pentru o perioadă de 6 luni/grup, pentru un număr minim de 14 beneficiare/an.

Cabinetul de consiliere vocaţională organizează atât şedinţe de grup cât şi individuale, pentru minim 34 victime ale violenței domestice/an din comunitate şi va furniza servicii de sprijin vocaţional şi orientare profesională pentru facilitarea inserţiei beneficiarelor.

Persoanele care pot face parte din grupul țintă trebuie să aibă vârsta de peste 18 ani, să aibă calitatea de victimă a violenței domestice în formele prevăzute de lege și în legătură cu toate tipurile de relații familiale, sociale/parteneriale, de rudenie/afinitate pe care victima le are cu celelalte persoane.

Procedura de selecţie pentru grupul ţintă al proiectului va fi reluată periodic și se va desfăşură pe toată perioada de implementare a proiectului.

Victimele violenței domestice sunt îndrumate și sprijinite pentru constituirea dosarului de înscriere în grupul țintă, în vederea admiterii în cadrul serviciilor sociale. Menționăm că anunțul și documentele pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului se regăsesc pe site-ul www.dgaspcdb.ro (secțiunea anunțuri proiecte), sau la sediul instituției și au fost transmise și către compartimentele de asistență socială din cadrul autorităților publice locale din județ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*