March 7, 2021

Asociația GAL Târgoviștea Egalității de Șanse anunță lansarea apelului de fișe de proiect

Asociația GAL Târgoviștea Egalității de Șanse anunță lansarea apelului de fișe de proiect, pentru intreprinderile de economie socială de inserție!

Urmare a avizării Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de fișe de proiect lansate de GAL „Târgoviștea Egalității de Șanse” în cadrul SDL, etapa a III-a a mecanismului DRLC, document ce se adresează întreprinderilor de economie socială de inserție, persoane juridice atestate conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială și Hotărârii Guvernului Nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, pentru intervențiile aferente SDL GAL „Târgoviștea Egalității de Șanse”, se lansează următorul apel :

Apelul nr. 4 – Construirea/Dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie
Măsura Tip intervenție Alocare financiară
maximă

Euro

M5 – Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale Construirea/Dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie 600.000
În acest sens, începând cu 09.03.2020, pe site-ul www.galtargoviste.ro, în cadrul secțiunii SESIUNI DE FINANAȚARE/POR, veți regăsi apelul mai sus amintit, precum și Ghidul Solicitantului împreună cu anexele aferente acestuia.

Termenul limită de depunere a fișelor de proiect este 22.04.2020, orele 16:00.

Informații suplimentare se pot obține la adresele de email contact@galtargoviste.ro / proiectdlrc@yahoo.com, respectiv la numărul de telefon 0374.968.178.

Compartimentul tehnic al GAL asigură informațiile publice necesare pentru completarea fișelor de proiect privind aspectele de conformitate și eligibilitate pe care aceştia trebuie să le îndeplinească.

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultaţi periodic pagina de internet www.galtargoviste.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări / clarificări.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*