January 16, 2021

Mijloace de comunicare alternative la Casa Județeană a Asigurărilor de Sănătate Dâmbovița

Pentru limitarea propagării virusului COVID 19 la nivelul județului, Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița adresează asiguraților, angajatorilor şi altor terţi rugămintea de a limita, pe cât posibil, deplasarea la ghișeele instituției, context în care vă recomandăm să folosiţi mijloacele de comunicare alternative, astfel :

Compartiment Evidență Asigurați, Carduri și Concedii Medicale.
* Persoană de contact evidență asigurați – d-na Sidonelia Mihai:

– telefon 0372740761,

– e-mail: evidenta@casdb.ro; cristifocsan@casdb.ro.

La acest număr de contact vă puteți adresa pentru rezolvarea problemelor legate de:

– eliberare certificat provizoriu de inlocuire pentru cardul european de asigurari de sanatate;

– eliberare card european de asigurari de sanatate ;

– demarare procedura card duplicat de asigurari de sanatate si eliberare adeverinta card duplicat in caz de pierdere, furt, modificare date personale, deteriorare card national;

– activare/deblocare card national de asigurari de sanatate

– eliberare adeverinte de asigurat;

– confirmare calitate de asigurat;

– eliberare adeverinte de ne-asigurat pe teritoriul Romaniei.

* Persoană de contact concedii medicale – d-na Dora Tudorache:

– telefon 0371427941,

– e-mail: cotract@casdb.ro.

Utilizând datele de mai sus puteți obține informații privind :

– încheierea contractelor de asigurare pentru indemnizații și concedii medicale,

– eliberarea adeverințelor privind confirmarea numărului de zilele de concediu medical,

– preluarea în plată indemnizații și concedii medicale,

– recuperarea sumelor din FNUASS suportate de angajatori pentru salariații proprii.

Compartiment Acorduri/Regulamente Europene și Formulare Europene.
* Persoană de contact – Icobeț Liana:

– telefon 03725740762,

– e-mail: liana_icobet@casdb.ro.

La acest număr de contact vă puteți adresa pentru:

– informații privind eliberarea/anularea documentelor care deschid drepturi la prestații în natură ale asigurării de boală (formulare europene);

– orice alt tip de informații referitoare la deplasarea în Spațiu UE.

Serviciul Medical – Prescriere medicamente, Comisii terapeutice, Aprobări PET/CT, Programe Naționale de Sănatate:
* Persoană de contact – Medic Șef dr. Paraschiv Doina

– telefon 0744374439,

– e-mail: medicsef@casdb.ro.

La acest număr de contact vă puteți adresa pentru:

– informații referitoare la servicii medicale: senzori pentru monitorizarea glicemiei, dosare PET/CT, eliberare medicamente.

Compartiment Dispozitive medicale și Avizare Recomandări Îngrijiri la domiciliu:
* Persoană de contact îngrijiri la domiciliu – Pușcașiu Gilda:

– telefon 03725740762,

– e-mail: oanapuscasiu@casdb.ro.

La acest număr de contact vă puteți adresa pentru:

– informații cu privire la modalitatea de eliberare/avizare a recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu,

– informații privind furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu aflați în relație contractuală cu CAS Dâmbovița.

* Persoană de contact dispozitive medicale- Mărgărit Marius

– telefon 0372928758.

La acest număr de contact vă puteți adresa pentru:

– informații cu privire la documentele care trebuie depuse în vederea eliberării deciziei de procurare a dispozitivelor medicale,

– informații privind furnizorii de dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu CAS Dâmbovița.

Menționăm că documentele având ca obiect procurarea dispozitivelor medicale se vor transmite exclusiv prin poștă. Prezentarea la sediul instituției este necesară doar pentru situațiile de urgență (aparate de oxigenoterapie și protezare stomii).

Compartiment Relații Publice și Purtător de Cuvânt:
* Persoană de contact Purtător de Cuvânt – Carmen Panait

– telefon 0724089532

– e-mail: carmen.panait@casdb.ro.

La acest număr de contact vă puteți adresa pentru:

– solicitări informații privind desfășurarea activității Casei de Asigurări de Sănătate Dâmbovița.

RECOMANDĂM ASIGURAŢILOR CA, LA INTRAREA ÎN INSTITUŢIE SĂ ÎȘI DEZINFECTEZE MÂINILE FOLOSIND DEZINFECTANTUL PUS LA DISPOZIŢIE, IAR PERSOANELOR CARE PREZINTĂ SIMPTOME DE INFECŢIE RESPIRATORIE (TUSE, STRĂNUT, RINOREE) SĂ POARTE MASCĂ DE PROTECŢIE.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*