January 15, 2021

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița! 140 de tablete către 13 școli partenere!

Asociatia “PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila” alaturi de partenerii Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita si Casa Corpului Didactic, va distribui in cadrul proiectului „INO-PRO – INOvatie si PROgres pentru o educatie scolara de calitate si incluziva, in judetul Dambovita” cod MySMIS 104753, un numar de 140 de tablete catre 13 scoli partenere din judetul Dambovita: LiceulTehnologic Cojasca, Scoala Gimnaziala ”Dr. Mioara Mincu”-Contesti,Scoala Gimnaziala Romanesti–Potlogi,Scoala Gimnaziala Patroaia Vale–Crangurile,Scoala Gimnaziala ”Dora Dalles” Bucsani, Scoala Gimnaziala Comisani, Scoala Gimnaziala ”Serban Cioculescu”Gaesti,Scoala Gimnaziala Gura Ocnitei,Scoala Gimnaziala Manesti, Scoala Gimnaziala ”Ion Cioranescu” Moroeni,Scoala Gimnaziala Nucet,Scoala Gimnaziala ”Tudor Vladimirescu”, Scoala Gimnaziala ”Matei Basarab in vederea utilizarii platfomei educationale – catalog virtual INO PRO.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritara 6 „Educatie si competente”, Prioritatea de Investitii 10i „Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare”, Obiectiv specific OS 6.6 „Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul pre-universitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si ale unei scoli incluzive” in cadrul programului „Profesori motivati in scoli defavorizate”.

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea calitatii serviciilor educationale si prevenirea, diminuarea parasirii timpurii a scolii de catre copiii aflati in risc educational prin crearea oportunitatilor si cresterea participarii personalului didactic, precum si a membrilor echipelor manageriale, la programe de formare continua, de dezvoltare a competentelor didactice si profesionale, activitati de tipul mentoratului didactic, precum si schimb de bune practici.

Proiectul vizeaza prin activitatile derulate un grup tinta format din 310 persoane din scolile tinta, 288 de cadre didactice sau personal de sprijin si 22 de membri ai echipelor manageriale.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*