September 29, 2020

Se văd „roadele” Asociației Grupul de Acțiune Locală „Târgoviștea Egalității de Șanse”. Primele 6 proiecte finanțate

Fisele de proiect selectate de GAL Targovistea Egalitatii de Sanse in cadrul apelurilor POR/GAL TARGOVISTE EGALITATII DE SANSE/2020/9/1/OS9.1, POR/GAL TARGOVISTE EGALITATII DE SANSE/2020/9/2/OS9.1, POR/GAL TARGOVISTE EGALITATII DE SANSE/2020/9/3/OS9.1, au fost avizate de secretariatul CCS restrans.

Cele 3 apeluri s-au adresat beneficiarilor eligibili în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1, pentru intervențiile aferente SDL GAL „Targovistea Egalitatii de Sanse”, respectiv:

UAT Municipiul Târgoviște, definită conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare (APL-uri), ca membru în GAL „Târgoviștea Egalității de Șanse” constituit pentru implementarea SDL;
Parteneriate între UAT Municipiul Târgoviște – membru GAL și lider de parteneriat – și furnizori de servicii sociale, acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime în domeniu de cel puțin un an, înainte de depunerea fișei de proiect – pentru acele investiții în care se vor furniza servicii sociale (obligatoriu în cazul centrelor comunitare integrate – CCI medico-sociale);
Furnizori publici și privați de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime de cel putin un an, înainte de depunerea fișei de proiect, cu competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfasurare de activitati recreativ-educative, culturale, agrement și sport.
Alocarile financiare aferente apelurilor, conform Strategiei de Dezvoltare Locala, au fost urmatoarele:

Apelul nr. 1 – Investiții în crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane, respectiv străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, zone pietonale etc.

Măsura Tip intervenție Alocare financiară
maximă

Euro

M1: Modernizarea infrastructurii rutiere și pietonale Reabilitare strazi si alei pietonale nemodernizate 210.000
M2: Dezvoltarea si modernizarea spatiilor publice urbane degradate Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii;
Creare/modernizare spații verzi.

50.000

Apelul nr. 2 – Investiții în infrastructura de locuire: construirea de locuințe social
Măsura Tip intervenție Alocare financiară maximă
Euro

M3: Dezvoltarea infrastructurii de locuinte sociale Construire locuințe sociale 1.000.000

Apelul nr. 3 – investiții în infrastructura de educație: construire /reabilitare / modernizare / extinderea / dotarea unităților de învățământ preuniversitar de tipul creșe si grădinițe
Măsura Tip intervenție Alocare financiară
maximă

Euro

M6: Dezvoltarea capacității unităților de învățământ antepreșcolar și preșcolar pentru dezvoltarea și diversificarea serviciilor oferite Construire/ reabilitare/ modernizare unități de învățământ de tipul creșe și grădinițe 2.500.000

Au fost depuse si selectate 6 fise de proiect, dupa cum urmeaza:

Nr. apel Solicitant Titlu proiect Valoare finantata

1

UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE Reabilitare si modernizare strazi ZUM 1 – Cartier Prepeleac: Oltului, Ion Neculce, Fructelor si Luceafarului 997.815 lei / 210.000 euro
UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE Creare/modernizare locuri de joaca pentru copii si spatii verzi in Municipiul Targoviste 237.575 lei / 50.000 euro
2 UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE Construire locuinte sociale in Municipiul Targoviste, Judetul Dambovita 4.751.500 lei / 1.000.000 euro

3

UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE Infiintare si dotare Cresa – Str. General I.E. Florescu, din Municipiul Targoviste 4.545.457,31 lei / 956.636,28 euro
UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE Realizare si dotare Gradinita cu Program Prelungit – Str. General I.E. Florescu, din Municipiul Targoviste 4.546.209,99 lei / 956.794,69 euro
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE Construire Cresa „Spiridus”, strada George Cair, Targoviste 2.647.650 lei / 557.224,03 euro

La baza acestor remarcabile rezultate se regaseste munca asidua a expertilor GAL, coordonati de Managerul Vasile Apostol, sub egida caruia, strategia de dezvoltare locala isi va atinge indicatorii, probabil, mai devreme decat termenul scontat, contribuind masiv la dezvoltarea socio-economica a Municipiului Targoviste.

Salutam operativitatea si celeritatea de care membrii si angajatii Asociatiei dau dovada !

In alta ordine de idei, in vederea dezvoltarii fiselor de proiect in proiecte mature, beneficiarii ale caror fise de proiect au fost selectate, vor trebui sa respecte prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de fișe de proiect lansate de GAL „Targovistea Egalitatii de Sanse” în cadrul SDL, etapa a III-a a mecanismului DRLC, Ghidului solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 privind depunerea prin MYMSIS, cu modificarile si completarile ulterioare, precum și prevederile Ghidului solicitantului – Condiții specifice AP9, PI 9.1 POR 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse în cadrul apelurilor lansate de AM POR, doar în perioada 23.10.2019, ora 10.00 – 31.12.2021, ora 10.00 (conform subsecțiunii 2.2 la Ghidul solicitantului – Condiții specifice PI 9.1, POR), având la bază principiul necompetitiv al proiectelor depuse, cu condiția îndeplinirii criteriilor de verificare a cererii de finanțare, așa cum sunt menționate în Ghidul solicitantului – Condiții specifice PI 9.1, POR.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*