June 16, 2021

ITM Dâmbovița! 160 de angajatori verificați și amenzi de 151.500 lei aplicate!

Pentru realizarea acţiunilor stabilite în Programul Cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii I.T.M. Dambovita a efectuat în luna decembrie 2020 controale de fond, tematice și cu caracter preventiv la toate categoriile de angajatori care angajează salariaţi pe bază de contract individual de muncă, atât în domeniul relaţiilor de muncă cât și în domeniul sanătații și securității în muncă

În contextul evoluției situației epidemiologice naționale și județene generate de răspândirea coronavirusului SARS CoV 2, I.T.M. Dâmbovița a intensificat verificările, inspectorii de muncă desfășurând acțiuni de control atât în timpul zilei cât și în timpul nopții, în zilele lucrătoare și în week-end, urmărindu-se în plus fată de tematicile obișnuite de control, conștientizarea angajatorilor cu privire la riscurile de contaminare cu noul coronavirus. Astfel, verificarea efectuării triajului epidemiologic și a evaluării riscului epidemiologic de către medicul de medicina muncii au constituit o prioritate în acțiunile inspectorilor de muncă.

În luna decembrie 2020, prin acţiunile de control desfăşurate în domeniul relaţiilor de muncă si securitate si sănătate in muncă, au fost verificați 160 de angajatori, aplicându-se 82 sancțiuni contravenționale și amenzi în valoare 151500 lei. În raport cu neconformitățile constatate în timpul controalelor, au fost dispuse 157 de măsuri cu termen de remediere a deficientelor identificate. Totodată, au fost depistate 7 persoane lucrând fără forme legale de angajare. Munca nedeclarată a fost întâlnită în domeniul construcții și au fost comunicate de către angajatori către I.T.M. Dămbovița un număr de 9 evenimente/accidente la locul de muncă.

Un rol prioritar în cadrul instituției l-a avut activitatea de soluționare a petițiilor și reclamațiilor adresate de salariați care au sesizat nereguli în desfășurarea raporturilor de muncă pe care le-au avut cu angajatorii. Astfel în luna decembrie 2020 în cadrul I.T.M. Dâmbovița au fost înregistrate 40 de petiţii și reclamaţii ce au fost repartizate departamentelor de control spre soluţionare, conform prevederilor O.G. 27/2002 modificată. Aspectele sesizate vizau în principal neîntocmirea formelor legale la angajare sau probleme legate de încetarea contractelor individuale, neplată drepturi salariale, neacordare concediu odihnă, încălcarea prevederilor legale care reglementează programul de lucru, neeliberarea adeverinţelor de salariat.

Cu aceeași prioritate au fost efectuate controale urmare a sesizărilor adresate prin intermediul cutiei poștale amplasate la intrarea în unitate cu scopul ca persoanele implicate direct sau cele care au cunoștința de situații privind încălcarea prevederilor legale care reglementează legislația muncii, să le poată sesiza rapid și sub protecția anonimatului.

La solicitarea persoanelor interesate, I.T.M. Dâmbovița a eliberat extrase revisal, în acest caz termenul de eliberare fiind de cel mult 24 de ore de la data înregistrării cererii și adeverințe de vechime

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*