June 19, 2021

Ionuț Ghibanu, Vicar Eparhial Arhiepiscopia Târgoviștei! Slujirea oamenilor, una dintre cele mai înalte virtuți!

Slujirea aproapelui – între vindecarea neputințelor, neînțelegerea lumii și magia puterii!

Slujirea semenilor reprezintă una dintre cele mai înalte virtuți, unanim recunoscută, pentru că manifestă grija față de oameni, de comunitatea în care trăiești și pentru că este vorba despre imitarea sau urmarea iubirii milostive a lui Dumnezeu în viața cotidiană.

Cel ce slujește semenilor săi este preocupat, mai întâi, de binele lor și, abia apoi, de al său. De aceea, până la urmă, autentica slujire constă în jertfă și dăruire, în consumarea propriului timp și a vieții pentru mai binele aproapelui.

Magia slujirii este cea care poate transforma din temelii comunități dacă celui ce i s-a încredințat această încredere și are această vocație își cunoaște rostul și nevoile concrete ale timpului și spațiului unde a fost trimis să manifeste darurile sale naturale cu care a fost înzestrat de Creator. E o magie reală puterea slujirii, este singura putere care, autentic asumată, nu corupe și nu schimbă, deoarece aparține vocației naostre de a fi oameni, de a face binele și de a ne imita Creatorul.

De altfel, liderii comunităților noastre, ai lumii noastre, eșuează adesea, fie pentru că vocația lor este mai mică decât locul și timpul în care activează, fie pentru că nu au urmat întru totul ceea ce trebuiau să facă, ori și-au trădat existența, prin fapte, gesturi, ori promisiuni neonorate.

Evenimentul vindecării celor zece leporși, tema evanghelică a acestei duminici din bisericile noastre, ne arată că, urmând Divinul Model și noi avem datoria, fiecare, de a face binele ori de câte ori putem, cu acea conștiință că așa trebuie, că este necesar și uman. În mod natural, avem chemare de a face binele, de a-l lărgi și de a-l promova, de a face din el ambientul existenței noastre în permanență, fiindcă avem cu toții vocația de a promova valorile dumnezeiești ale umanității noastre.

Și, cu siguranță, există și astăzi mulți leproși ai zilelor noastre, mulți oameni bolnavi de neputința adaptării la realitate, de faptul că nu sunt în stare să vadă în mod clar cerințele și necesitățile timpului nostru, rămânând blocați în trecut, în șabloane sau în idei contrafăcute.

Trăind în lumi paralele, neputincioși în fața prezentului, vulnerabili înaintea viitorului și fără posibilitatea de a se elibera de acest virus, aceștia au nevoie de rapidă și deplină vindecare. Știu, ca și leproșii din parabolă, nici măcar toți cei vindecați nu se întorc către binefăcătorul lor să-i mulțumească, căci unul singur din cei 10 vindecați a făcut-o. Așa și azi, 10 % sunt aceia pe care-i vedem și în viețile noastre că manifestă aceste virtuți, sunt cei ce și-au înțeles rostul și care și-au vindecat, nu doar trupul, ci și sufletul. Sper că liderii zilelor noastre reușesc să audă și să înțeleagă care este rostul și magia slujirii. Adevărații lideri sunt cei care știu că puterea este un dar al slujirii, o nevoie de schimbare și de înnoire și un instrument ce trebuie să slujească pe cei mulți.

Poporul are nevoie de oameni care să-l reprezinte cu adevărat și care să-l facă să se simtă suveran și beneficiar real al promisiunilor și nevoilor concrete ale timpului nostru!

Cu Dumnezeu înainte!

Ionuț Ghibanu – Vicar Eparhial Arhiepiscopia Târgoviștei

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*